“SENTIERI DI NOTTE” PUBBLICATO IN POLONIA

copertina-sciezki-nocy

Arrivato da pochissimo a Varsavia. Da domani inizia il tour di presentazioni dell’edizione polacca di Sentieri di notte (Ścieżki nocy), edito da Wydawnictwo Serenissima, e tradotto da un’équipe di studenti laureati in Italiano dell’Università di Breslavia (Kasia Antoniewicz, Zuzanna Gaczyńska, Marta Adamska e Krzysztof Wrona), coordinati dalla Prof.ssa Justina Łukaszewicz.
Domani mattina, incontro con gli studenti del Dr. Leonardo Masi, presso l’Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, e nel pomeriggio con gli studenti del Dr. Stefano Redaelli, presso l’Università di Varsavia.
Annunceremo presto gli altri eventi letterari.
Questa è la copertina del romanzo, con foto di Jadwiga Pułczyńska.

Dopiero co przyjechałem do Warszawy. Jutro zacznie się seria prezentacji polskiej wersji mojej powieści “Ścieżki nocy”, opublikowanej przez Wydawnictwo Serenissima, i przetłumaczonej na polski przez grupę absolwentów z Uniwersytetu Wrocławskiego (Kasia Antoniewicz, Zuzanna Gaczyńska, Marta Adamska i Krzysztof Wrona), których koordynowała Pani Profesor Justyna Łukaszewicz.
Jutro rano, spotkanie ze studentami Dr. Leonarda Masiego, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, i po południa ze studentami Dr. Stefana Radaelliego, na Uniwersytecie Warszawkim.
Wkrótce ogłosimy kolejne spotkania literackie.
To jest okładka powieści, ze zdjęciem Pani Jadwigi Pułczyńskiej.

Just arrived in Warsaw. Tomorrow the Polish tour begins of my novel Sentieri di notte (“Paths of the night”), published in Polish as Ścieżki nocy by Wydawnictwo Serenissima  and translated by a team of Italian Language alumni of the University of Wroclaw (Kasia Antoniewicz, Zuzanna Gaczyńska, Marta Adamska e Krzysztof Wrona), coordinated by Prof. Justyna Łukaszewicz.
Tomorrow morning, I am meeting Dr. Leonardo Masi’s students at the Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, and in the afternoon Dr. Stefano Redaelli’s students at Warsaw University.
Very soon we will announce the following literary events.
This is the book cover, with a picture by Ms. Jadwiga Pułczyńska.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *